ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA


                                           ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 1/2012

La Federacio d’Associacions Fotografiques de la Comunitat Valenciana FEDAFOTO celebrarà Assemblea General Ordinària a ONTINYENT, c/ Trinitat, 68 el pròxim DISSABTE 18 DE FEBRER de 2012, A LES 16 HORES (16.30 hores en segona convocatoria), per a tractar dels assumptes que mes avall s’indiquen, esperant concorrega a l’acte com a soci.

                                                                   ORDRE DEL DIA

             1.- Aprovació de l’acta anterior.

             2.- Donar compte de la renuncia de Pedro Jose Sanz Rosello, com a Tresorer, per motius personals.

             3.- Elecció del Tresorer.

             4.- Donar d’alta a l’Agrupació Fotogràfica d’Ontinyent (A.F.O.)

             5.- Dació de comptes de l’exercici 2011

             6.- Aprovació del presupost de 2012.

            6.1.- Establir la quota social i d’inscripcio a la Federacio.

             7.- Aprovació i establiment d’un calendari d’activitats per a 2012.

             8.- Donar compte del llistat de Jurats de FEDAFOTO

             9.- Activar l’area de comunicacio de FEDAFOTO.

             10.- Assumptes d’urgència.

                        Precs i preguntes.

                                                         Canals, a 3 de febrer de 2012

                                                     EL PRESIDENT DE FEDAFOTO

                                                    -JOSE EMILIO SANCHO LLOBELL-

Anuncios